• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Imponującej jakości asortyment pakowniczy, dla przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych

Regulacja prawna zmienia się w pewnej mierze cały czas – współcześnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak to wygląda, a w jaki sposób sprawy oraz spory prawne wyglądały uprzednio? Niegdyś proces rozpoczynał się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Formy uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczęcią książęcą, który w XV stał się przymusowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok w pierwszej chwili był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do trwałego milczenia bądź też zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje w dalszym ciągu.

1. Szczegóły

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.