• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Etyka i odpowiedzialność społeczna:

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak ważne dla stworzonego przez nas kraju jest raportowanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co można ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub ewentualnie na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie także być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dość dużo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na plus jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Otwórz link

2. Dowiedz się teraz

3. Sprawdź stronę

4. Dowiedz się teraz

5. Przeczytaj więcej Ameryka Łacińska: gospodarki i inwestycje.

Categories: Biznes

Comments are closed.